IV Wydział Karny

Przewodniczący:

Z-ca Przew.:

Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń Sądowych:


Sędziowie:


del. z SR dla Łodzi - Śródmieścia:

 

 

  SSO Karol Dałek - del. do Ministerstwa Sprawiedliwości

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: IV Wydział Karny