Inscenizacja rozprawy cywilnej i spotkanie z mediatorem

Ponad 80 uczniów ze szkoły podstawowej i dwóch gimnazjów uczestniczyło w symulacji rozprawy, przygotowanej w dniu 11 czerwca 2018 roku przez SSO Pawła Filipiaka, koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych oraz pracowników Sądu Okręgowego w Łodzi. Po raz pierwszy uczniowie mieli możliwość obserwowania inscenizacji procesu cywilnego, dotyczącego ochrony dóbr osobistych.
 
Tematem inscenizowanego procesu był spór między dwoma 17-letnimi uczniami liceum i jego sądowe konsekwencje.
 
Podczas jednej z klasowych imprez pozwany – świetny informatyk - bez pozwolenia powoda wziął jego telefon i włamał się na jego profil na portalu społecznościowym. Tam umieścił przygotowane wcześniej kompromitujące powoda fotomontaże. 
 
Podczas inscenizacji młodzież mogła zobaczyć, jakie były konsekwencje tego zdarzenia i dlaczego sprawa znalazła finał w sądzie. Powód uznał bowiem, że kolega naruszył jego dobra osobiste (prawo do wizerunku i dobrego imienia) i zażądał przeproszenia na portalach społecznościowych oraz zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 50.000 zł.
 
Pełnomocnikami powoda i pozwanego byli adwokaci z łódzkiej izby Adwokackiej, a w role powoda, pozwanego i świadka wcielili się pracownicy SO w Łodzi: z I i II Wydziału Cywilnego.
 
Po symulowanej rozprawie SSO Anna Jóźwiak i SSO Paweł Filipiak rozmawiali z uczniami o tym, czym są dobra osobiste, jakie dobra zostały naruszone w sprawie, którą oglądali oraz jakie zadośćuczynienie byłoby w tym przypadku adekwatne do krzywdy.  SSO Paweł Filipiak podkreślił, że osoba, która dopuści się takiego zachowania, jak przedstawiono w symulacji, może nie tylko zapłacić wysokie odszkodowanie czy zadośćuczynienie, ale także ponieść konsekwencje karne. 
 
Z młodzieżą spotkał się także mediator Krzysztof Wilski ze Stowarzyszenia Mediatorów „Porozumienie”, który zachęcał ich, aby w sytuacjach konfliktowych korzystali z mediacji rówieśniczej jako formy rozwiązywania sporów. 
 
– Spór nie zawsze musi trafić do sądu. Gdy idziesz do sądu, oddajesz sprawę do rozstrzygnięcia komuś innemu, tymczasem wiele spraw może być rozwiązanych poza sądem w drodze mediacji. Młodzi ludzie też mogą być mediatorami – mówił Krzysztof Wilski. 
 
Wyliczył też pięć zasad mediacji: dobrowolność uczestnictwa, akceptowalność (strony konfliktu powinny zaakceptować osobę mediatora i sposób prowadzenia mediacji), bezstronność (mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji), neutralność (mediator musi pozostać neutralny wobec sposobu rozwiązania sporu proponowanego przez jedną ze stron) i poufność (przebieg mediacji jest całkowicie poufny).

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Inscenizacja rozprawy cywilnej i spotkanie z mediatorem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d