Gimnazjum Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” w Łodzi odwiedziło łódzki sąd

Uczniowie Gimnazjum Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” w Łodzi 11 grudnia 2017 r. byli obserwatorami sprawy o rozbój, którą prowadziła SSO Izabela Kowalska.
 
Rozpoznawana przed sądem sprawa dotyczyła kradzieży z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodzież przysłuchiwała się odczytaniu aktu oskarżenia, wyjaśnieniom składanym przez oskarżonych oraz zeznaniom pokrzywdzonego i pozostałych świadków zdarzenia. Po zakończeniu sędzia prowadząca sprawę przybliżyła zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tłumaczyła jakiego rodzaju sprawy rozpoznawane są przed sądem okręgowym, jaki jest zakres odpowiedzialności, omówiła katalog kar przewidzianych w kodeksie karnym oraz odpowiadała na pytania uczniów.

Pliki do pobrania