Maturzyści z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi na rozprawie karnej

Kolejna rozprawa, w której w charakterze publiczności uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi odbyła się 1 grudnia 2017 r. 
 
Przedmiotem sprawy było pobicie i naruszenie nietykalności cielesnej obywateli innej narodowości z powodu ich przynależności narodowej. Młodzież miała możliwość wysłuchania zeznań świadka, następnie głosów stron. Po przemowach prokuratora, obrońcy oskarżonej oraz samych oskarżonych Sąd wydał wyrok. Po zakończeniu rozprawy sędzia Marek Chmiela przedstawiał zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, odpowiadał na pytania uczniów z dziedziny prawa, zakresu odpowiedzialności karnej, kategorii sądzonych spraw.
Na koniec spotkania młodzież zwiedziła nowoczesną salę „S” mieszczącą się w nowym budynku Sądu oraz pomieszczenia dla osób konwojowanych. 

Pliki do pobrania

Galeria