Młodzież z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi z wizytą w Sądzie

 
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi pod opieką Pani pedagog Katarzyny Kaczmarek – Sowińskiej uczestniczyli w rozprawie, której przewodniczył SSO Michał Błoński.
 
Sprawa dotyczyła usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodzież przysłuchiwała się odczytaniu aktu oskarżenia, wyjaśnieniom składanym przez oskarżonego zeznaniom świadka oraz ogłoszeniu wyroku. Po jej zakończeniu sędzia prowadzący sprawę przybliżył zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, odpowiadał na pytania uczniów z dziedziny prawa, w szczególności zakresu odpowiedzialności karnej.
Rozprawa odbyła się w historycznej sali rozpraw nr I, na koniec młodzież zwiedziła nowy gmach Sądu, w którym znajdują się m.in. nowoczesna sala „S” oraz pomieszczenia dla osób konwojowanych. 

Pliki do pobrania