Pomoc skazanym w społecznej readaptacji

Spotkanie kuratorów, przedstawiciela Służby Więziennej oraz pracowników Urzędu Miasta Łodzi zorganizowane w dniu 5 września 2017 roku przez Prezydium Rady Terenowej, to kontynuacja działań Rady oraz realizacja założeń kwietniowej konferencji „Skuteczni Razem” dotyczących poszerzania współpracy między instytucjami. Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Terenowej SSO Leszek Steć. Urzędnicy z Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, którzy uczestniczyli w spotkaniu są Gospodarzami Obszarów poddanych rewitalizacji oraz Latarnikami Społecznymi. Ich zadaniem jest bezpośrednia współpraca z mieszkańcami obszaru rewitalizacji i wsparcie ich w rozwiązywaniu indywidualnych problemów mieszkaniowych oraz społecznych. Pani Katarzyna Dyzio oraz Pani Marta Ignaczak z Biura d.s. rewitalizacji zapoznały uczestników spotkania z charakterem pracy tych urzędników oraz zakresem ich działania. Pani Izabela Wilkowska – Składowska kierownik Wydziału Zarządu Lokali Miejskich przybliżyła program odpracowania długów czynszowych, który działa na terenie Łodzi. Pani Grażyna Rybicka z-ca Kuratora Okręgowego dla dorosłych Sądu Okręgowego w Łodzi omówiła zakres działania kuratorów sądowych, a kpt. Jakub Białkowski przedstawił Program „Praca dla Więźniów” realizowany przez Służbę Więzienną. Wspólnym celem przedstawicieli instytucji biorących udział w spotkaniu jest wsparcie osób ze środowisk dysfunkcyjnych. Wśród tych osób, są również skazani wymagający pomocy w readaptacji społecznej.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Pomoc skazanym w społecznej readaptacji