TYMCZASOWE ARESZTOWANIE PODEJRZANYCH O ZBRODNIĘ ZGWAŁCENIA

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2017 roku, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi z tego samego dnia, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Grzegorza K.

Podejrzanemu zarzucono, że w okresie od co najmniej 20 lipca 2017 r. do 26 lipca 2017 r. w Łodzi, działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem K. i Sebastianem T. , w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, po uprzednim pozbawieniu wolności Moniki R., która łączyła się z przemocą noszącą cechy szczególnego okrucieństwa, wielokrotnie doprowadzał do obcowania płciowego wbrew jej woli, powodując w konsekwencji rozległe obrażenia, stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu  w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym pozbawienie wolności łączyło się ze szczególnym udręczeniem tj. o przestępstwo z art. 197 § 1, § 3 pkt 3 i § 4 kk i art. 189 1 i § 3 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk.

Poza tym postawiono Grzegorzowi K. również zarzut, że w tym samym okresie, działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem K. i Sebastianem T., w celu wywarcia wpływu na świadka Monikę R., groził pozbawieniem życia wymienionej, jej matki oraz konkubenta matki, przy czym groźba ta wzbudziła u Moniki R. uzasadnioną obawę jej spełnienia

tj. o przestępstwo z art. 245 k.k.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Podejrzanemu zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej karą pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi 5 lat, do tego zarzuca mu się jej dokonanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w brutalny sposób.

Poza tym zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest uzasadnione również obawą, iż będzie on nakłaniał do składania fałszywych zeznań albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

 

W stosunku do pozostałych podejrzanych Tomasza K. i Sebastiana T., Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi, postanowieniami z dnia 30 lipca 2017 roku, po rozpoznaniu wniosków Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Łódź Widzew w Łodzi z dnia 29 lipca 2017 roku, również zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. 

 

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska
Rzecznik Prasowy  ds. Cywilnych
Sądu Okręgowego w Łodzi

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: TYMCZASOWE ARESZTOWANIE PODEJRZANYCH O ZBRODNIĘ ZGWAŁCENIA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Okręgowy Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-25
Publikacja w dniu:
2017-08-25
Opis zmiany:
b/d