Czytelnie akt

Czytelnie akt przyjmują Interesantów:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek-piątek 8:00 - 15:00

 

W budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 działa Czytelnia akt dla spraw prowadzonych przez:

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny

III Wydział Cywilny Odwoławczy

XII Wydział Cywilny Rodzinny

Telefon: 42 68 50 509

 

W  budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5 działa Czytelnia akt dla spraw prowadzonych przez:

IV Wydział Karny

V Wydział Karny Odwoławczy

VI Wydział Penitencjarny

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

X Wydział Gospodarczy

XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

XVIII Wydział Karny

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Wydziałów Karnych IV i XVIII

Telefon: 42 67-78-904

 

Zamówienia interesantów (np.: przeglądanie akt w czytelni, odbiór orzeczenia w BOI), które mają być przygotowane do realizacji w BOI podczas pełnienia dyżurów w poniedziałek (godz. 15:30-18:00) oraz od wtorku do piątku - prosimy zgłaszać (osobiście, mailowo lub telefonicznie) w Biurze Obsługi Interesantów najpóźniej od poniedziałku do piątku do godz. 14:45. 

Czytelnia protokołu elektronicznego

Czytelnie Protokołu elektronicznego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5 (Parter - pokój 13


Czytelnia Protokołu Elektronicznego obsługuje n/w Wydziały Sądu Okręgowego w Łodzi:

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny

III Wydział Cywilny Odwoławczy

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

X Wydział Gospodarczy

XII Wydział Cywilny Rodzinny

XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

 Telefon: 42 67-78-904