Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

 BOI przyjmuje Interesantów:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek-piątek 8:00 -15:00

 

BOI prowadzi dystrybycję znaków opłaty sądowej:

poniedziałek 10:00 - 18:00

wtorek-piątek 8:00 - 15:00

W ostatnim dniu roboczym roku kasa Sądu Okręgowego w Łodzi jest nieczynna.


Informacja telefoniczna BOI: 42 68 50 400

Faks: 42 68 50 508

E-mail: boi@lodz.so.gov.pl

 

Zamówienia interesantów (np.: przeglądanie akt w czytelni, odbiór orzeczenia w BOI), które mają być przygotowane do realizacji w BOI podczas pełnienia dyżurów w poniedziałek (godz. 15:30-18:00) oraz od wtorku do piątku - prosimy zgłaszać (osobiście, mailowo lub telefonicznie) w Biurze Obsługi Interesantów najpóźniej od poniedziałku do piątku do godz. 14:45.


Regulamin Biura Obsługi Interesantów - pobierz


Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje korespondencję wpływającą do Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.


BOI Pl. Dąbrowskiego 5

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) usytuowane w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5 w holu przy wejściu głównym prowadzi pełną obsługę interesantów w zakresie:

    IV Wydziału Karnego,

    V Wydziału Karnego Odwoławczego,

    VI Wydziału Penitencjarnego,

    VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

    X Wydziału Gospodarczego,

    XIII Wydział Gospodarczego Odwoławczego,

    XVIII Wydziału Karnego,

    Sekcji Wykonywania Orzeczeń Wydziałów Karnych IV i XVIII.


BOI ul. Narutowicza 64

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) usytuowane w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 64 na parterze przy sali „S" prowadzi pełną obsługę interesantów w zakresie:

    I Wydziału Cywilnego,

    II Wydziału Cywilnego,

    III Wydziału Cywilnego Odwoławczego,

    XII Wydziału Cywilnego Rodzinnego.

 

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Okręgowego w Łodzi zostało powołane  do działalności na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4 listopada 2013 r. o Nr 35/13.