Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Nr 18/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Łodzi w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) zarządza się jednolity tryb i sposób postępowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Informacja publiczna jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Sądu albo w odpowiedzi na wniosek.

 

 

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2016-11-18
Publikacja w dniu:
2016-11-18
Opis zmiany:
aktualizacja