Skargi i wnioski

Właściwym w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Łodzi jest XI Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Skargi i wnioski można składać:

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta;

- za pośrednictwem poczty na adres:

 

Sąd Okręgowy w Łodzi

XI Wydział Wizytacyjny

Pl. Gen. Henryka Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź

- pocztą elektroniczna na adres e-mail: boi@lodz.so.gov.pl

- w formie ustnej do protokołu.

 

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 roku poz.524)

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski