Edukacja prawna

Sąd Okręgowy w Łodzi w ramach realizacji programu EDUKACJA PRAWNA zaprasza uczniów do udziału w spotkaniach, podczas których będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Podczas spotkań uczniowie otrzymują możliwość:

udziału jako publiczność w symulowanej rozprawie z wybranej kategorii spraw (karnych, cywilnych), którą przygotują orzekający w tego rodzaju sprawach sędziowie. W role uczestników postępowania przed sądem wcielą się sędziowie, ławnicy, pracownicy sądu;
 
udziału w symulowanej rozprawie, według scenariusza przygotowanego wcześniej przez sędziów, podczas której młodzi ludzie wystąpią w rolach sędziego, prokuratora, obrońcy, oskarżonego, świadków. Młodzież będzie miała okazję wspólnie przeanalizować sprawę i zaproponować sposób rozstrzygnięcia;
 
udziału w debacie na temat prawa, której moderatorem będzie sędzia – propozycja przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów;
 
udziału w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych – propozycja przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów;
 
zorganizowania spotkania w szkole w ramach zajęć wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie, w trakcie których sędziowie orzekający w pionie cywilnym, karnym bądź rodzinnym zapoznają młodzież z zagadnieniami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (np. źródła prawa, organy wymiaru sprawiedliwości, prawa i obowiązki obywatela, przedmiot osądzanych spraw, najważniejsze zasady prowadzenia postępowania sądowego, poszczególne role uczestników rozprawy), odpowiedzą na pytania z zakresu prawa, przybliżą codzienną pracę sądu;
 
udziału w warsztatach z mediacji rówieśniczej, jako formy rozwiązywania konfliktów, prowadzonych we współpracy z mediatorami doświadczonymi 
w pracy z młodzieżą, które mogą odbywać się na terenie sądu bądź w ramach wizyt sędziów w szkołach na lekcjach wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie;
 
odwiedzenia historycznego budynku sądu przy Placu Dąbrowskiego 5 i odrestaurowanej, największej sali rozpraw oraz nowego budynku przy ul. Narutowicza 64, w którym znajduje się m.in. „superbezpieczna” sala rozpraw, pomieszczeń dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów.
 

Przykładowe tematy zajęć edukacyjnych: 

1. ogólne zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce (ustrój sądów powszechnych, źródła prawa, podział prawa, podstawowe definicje prawne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, organy wymiaru sprawiedliwości, funkcje i rola zawodów prawniczych);
 
2. prawo cywilne (formy czynności prawnych, podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym, zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym – prawa konsumenta, zawieranie umów przez internet, udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie, korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich - „piractwo”, odpowiedzialność za czyny niedozwolone);
 
3. prawo rodzinne (relacje między rodzicami a dziećmi - prawa i obowiązki dziecka, podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny, odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, funkcjonowaniem dziecka w rodzinie patologicznej, demoralizacja, dziecko jako małoletni rodzic, podstawowe zasady prawa spadkowego – dziedziczenie, testament);
 
4. prawo karne (podstawowe zasady odpowiedzialności karnej – m.in. wiek jako kryterium, wykroczenie a przestępstwo, wpływ odurzenia – alkoholem lub narkotykami – na odpowiedzialność karną, zagrożenia wynikające z przynależności do grup nieformalnych np. kibice drużyn piłkarskich, reakcja na cudze przestępstwa – np. pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw jako źródło odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – obowiązek szkolny, przemoc, alkohol, czyn karalny, narkotyki, internet, dziecko jako świadek).
  
Częścią programu edukacyjnego przygotowywanego w Sądzie Okręgowym w Łodzi jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji. Problematyka ta będzie każdorazowo poruszana przez sędziów koordynatorów do spraw mediacji w trakcie udziału młodzieży w zajęciach edukacyjnych na terenie Sądu Okręgowego. 

UWAGA. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie czynności zaplanowanych podczas rozprawy (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie – za zgodą opiekunów oraz sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych w tychże sprawach. Informacja ta nie dotyczy rozpraw symulowanych. 

Kontakt

Placówki chcące wziąć udział w proponowanych działaniach prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi pod adresem mailowym edukacja.prawna@lodz.so.gov.pl lub nr tel. 42 67 78 995, 501 646 888. W mailu należy wskazać konkretną tematykę, którą placówka jest zainteresowana. 

Artykuły

 • Noc Muzeów 2019 w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  Niemal osiemset osób zwiedziło zabytkowy budynek przy pl. Dąbrowskiego 5 wieczorem 18 maja 2019 roku podczas Nocy Muzeów. Sąd Okręgowy w Łodzi po raz drugi uczestniczył w tym wydarzeniu, a zorganizował je we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi i Biurem Kuratora Okręgowego SO w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Inscenizacja rozprawy karnej i spotkanie z policjantem

  07-06-2019

  Niemal 60 uczniów ze szkół podstawowych w Koluszkach i Kurowicach uczestniczyło w symulacji rozprawy karnej, przygotowanej przez SSO Pawła Filipiaka, koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych oraz pracowników Sądu Okręgowego w Łodzi. Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2019 roku i było ostatnim wydarzeniem edukacyjnym dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019. 

  Czytajwięcejo:
 • Warsztaty dla nauczycieli w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  05-06-2019

  Prawo rodzinne i opiekuńcze było tematem ostatnich w roku szkolnym 2018/2019 warsztatów, które odbyły się 5 czerwca 2019 roku w łódzkim Sądzie Okręgowym. Cykl spotkań, podczas których sędziowie przybliżają nauczycielom zagadnienia z różnych dziedzin prawa, organizowany jest we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

  Czytajwięcejo:
 • Licealiści z Wielunia przygotowali symulację rozprawy karnej

  20-05-2019

  Nietypowa inscenizacja rozprawy karnej odbyła się 17 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi w ramach programu edukacji prawnej. Przygotowali ją uczniowie klasy I o profilu prawniczo-dziennikarskim z II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, a widzami byli uczniowie z Wielunia, Koluszek i Łodzi. 

  Czytajwięcejo:
 • Noc Muzeów 2019 w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  06-05-2019

  Sąd Okręgowy w Łodzi po raz drugi weźmie udział w Nocy Muzeów. 18 maja 2019 roku w godz. 18.00 – 23.00 będzie można zwiedzić cześć zabytkowego gmachu przy pl. Dąbrowskiego 5 wraz z największą salą rozpraw i pomieszczeniami aresztu. W ramach Nocy Muzeów 2019 odbędą się też: spotkanie z Anną Marią Wesołowska, sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, wykłady pracowników Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, poświęcone historycznym procesom, jakie prowadzono w SO w Łodzi, a także prelekcje sędziów, pracowników SO w Łodzi oraz kuratorów zawodowych okręgu łódzkiego.

  Czytajwięcejo:
 • Symulacja rozprawy karnej dla uczniów szkół podstawowych

  05-04-2019

  Konflikt pomiędzy dwójką nastolatków był podstawą scenariusza inscenizowanej rozprawy karnej, która odbyła się 5 kwietnia 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Obserwowało ją niemal stu uczniów klas siódmych i ósmych z czterech szkół z Łodzi i Wiśniowej Góry. 

  Czytajwięcejo:
 • Inscenizacja rozprawy karnej i spotkanie z policjantami

  01-04-2019

  Ponad 80 uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych z Łasku i Łodzi uczestniczyło w symulacji rozprawy karnej, którą przeprowadził w dniu 29 marca 2019 roku SSO Grzegorz Gała z pracownikami Sądu Okręgowego w Łodzi. Z uczniami spotkał się również SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej. 

  Czytajwięcejo:
 • Porozumienie w sprawie edukacji prawnej

  27-03-2019

  Sąd Okręgowy w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będą współtworzyć program edukacyjny, którego celem jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 27 marca 2019 roku. 

  Czytajwięcejo:
 • Inscenizacja rozprawy karnej i spotkanie z policjantem

  15-03-2019

  Ponad 80 uczniów klas czwartych i piątych z czterech łódzkich szkół podstawowych wzięło udział w symulacji rozprawy karnej, przygotowanej przez SSO Pawła Filipiaka, koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych oraz pracowników Sądu Okręgowego w Łodzi. Spotkanie odbyło się 15 marca 2019 roku, który obchodzony jest jako Dzień Edukacji Prawnej. 

  Czytajwięcejo:
 • Kolejne warsztaty z mediacji rówieśniczej i spotkanie z ósmoklasistami

  Ponad dwudziestu ósmoklasistów z dwóch łódzkich szkół podstawowych wzięło udział w  kolejnych warsztatach z mediacji rówieśniczej, które odbyły się 4 stycznia 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. 

  Czytajwięcejo: