Aktualności rzecznika prasowego

Artykuły

 • Pozew grupowy dotyczący kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

  19-10-2018

  Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił pozew grupowy złożony przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie w imieniu klientów jednego z banków. Wyrok nie jest prawomocny. 

  Czytajwięcejo:
 • Wyrok w sprawie sygn. V Ka 871/18 dotyczącej Hanny Z.

  27-09-2018

  Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 27 września 2018 roku wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi. O wyroku sądu I instancji informowaliśmy. W sprawie zostało złożone zdanie odrębne.

  SSO Paweł Sydor
  rzecznik prasowy ds. karnych
  Sądu Okręgowego w Łodzi

 • Pytanie prejudycjalne do TSUE

  05-09-2018

  Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny w sprawie I C 205/17 z powództwa Miasta Łowicz przeciwko Skarbowi Państwa–Wojewodzie Łódzkiemu o zapłatę postanowił, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego. 

  Czytajwięcejo:
 • Wyrok w sprawie śmierci noworodka

  Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 26 czerwca 2018 roku wydał wyrok w sprawie dotyczącej zabójstwa noworodka. Trojgu oskarżonych zarzucono dokonanie czynu z art. 148 § 1 kk. Sąd uznał dwoje oskarżonych za winnych zarzuconego czynu i wymierzył karę 15 (piętnastu) i 11 (jedenastu) lat pozbawienia wolności. Trzecia osoba z oskarżonych została uznana za winną dokonania czynu polegającego na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wymierzono jej karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. 
  Wyrok nie jest prawomocny.
                                                                                 
  SSO Paweł Sydor
  Rzecznik Prasowy ds. karnych
  Sądu Okręgowego w Łodzi 
 • Wyrok w sprawie pobicia obcokrajowców

  12-04-2018

  Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydał wyrok w sprawie dotyczącej udziału w pobiciu z powodu przynależności narodowej i rasowej. 

  Czytajwięcejo:
 • Wyrok w sprawie IV K 656/17 SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dot. Hanny Z.

  12-03-2018

  W dniu 12 marca Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia IV Wydział Karny wydał wyrok w sprawie IV K 656/17.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

  14-02-2018

  W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi z sądów okręgu łódzkiego.

  Czytajwięcejo:
 • Odwołanie prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

  Z dniem 17 stycznia 2018 roku Minister Sprawiedliwości odwołał SSO Krzysztofa Kacprzaka ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. 
   
  Ponadto w dniu 17 stycznia 2018 SSO Alicja Pońsko złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem 19 stycznia 2018 roku została odwołana z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.
   
  SSO Paweł Urbaniak
  Rzecznik prasowy ds. karnych
  Sądu Okręgowego w Łodzi 
 • Wyniki orzecznicze Sądu Okręgowego w Łodzi w 2017 roku

  W związku z zastrzeżeniami co do efektywności pracy Sądu Okręgowego w Łodzi, informujemy, że w 2017 roku do sądu wpłynęło 35 650 spraw. W okresie tym zakończono 36 400 spraw. Oznacza to, że o 2 proc. więcej spraw zakończono niż ich wpłynęło (102 proc. opanowania wpływu). Był to trzeci kolejny rok spadku zaległości z lat poprzednich. Stan ten udało się osiągnąć pomimo narastających problemów kadrowych. Od maja 2016 roku nie obwieszczono o żadnym zwolnionym stanowisku sędziowskim w okręgu łódzkim. W konsekwencji na 134 etaty sędziowskie, które są przypisane do Sądu Okręgowego w Łodzi, aż 18 jest wakujących

  Czytajwięcejo:
 • Informacja w sprawie Beaty Anny J. i zarzutów dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich

  10-01-2018

  Dnia 28 grudnia 2017 r. wpłynął do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Beacie Annie J., w którym przedstawiono jej 120 zarzutów popełnienia czynów polegających na wystawieniu zaświadczeń lekarskich dotyczących możności stawienia się na wezwanie organów prowadzących postępowanie uczestnika postępowania z powodu choroby (głównie kwalifikowanych z art. 271 par. 3 kk, a w niektórych przypadkach związane to było z przyjęciem korzyści majątkowej i te czyny kwalifikowane także z art. 228 par. 3 kk).

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności rzecznika prasowego