Majątek

Głównymi składnikami majątku, o którym jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1764 ze zm.), jakim dysponuje Sąd Okręgowy w Łodzi są następujące nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, a pozostające w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Łodzi:
- działka wraz z budynkiem położona w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5;
- działka wraz z budynkiem polożona w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10.

Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji Sądu Okręgowego w Łodzi składają się: samochody służbowe oraz wyposażenie sądu, takie jak meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserkopiarki, drukarki itp.

 

Rejestr zmian dla: Majątek