Przedmiot działalności

Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie niejawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawy.

 

Sąd Okręgowy w Łodzi jest sądem powszechnym i jako element władzy sądowniczej sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 23 z późn. zm.) Obszar właściwości ustalony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1407) obejmuje Sądy Rejonowe w: Brzezinach, Łęczycy, Kutnie, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu.

Rejestr zmian dla: Przedmiot działalności