Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu

- zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015 r., poz. 260)

91-450 Łódź, ul. Tokarska 7 

Godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Kierownik I OZSS

Pani Magdalena Grudzińska - przyjęcia interesantów w poniedziałki, w godz. 12.00 - 14.00 

Sekretariat tel./fax. 42 655-10-00

e-mail: 1ozss@lodz.so.gov.pl

 

W skład zespołu wchodzą specjaliści: 

1. Magdalena Grudzińska - specjalista w zakresie psychologii

2. Renata Dembińska - specjalista w zakresie psychologii

3. Maria Foks - specjalista w zakresie psychologii i pedagogiki

4. Zofia Bura - specjalista w zakresie psychologii

5. Ewa Jedynak-Stalska - specjalista w zakresie psychologii

6. Ewelina Jurkiewicz - specjalista w zakresie psychologii

7. Paulina Kamińska-Uhlenberg - specjalista w zakresie psychologii i pedagogiki

8. Ewa Marat - specjalista w zakresie psychologii

9. Iwona Podgórska-Brysik - specjalista w zakresie psychologii

10. Magdalena Rybińska - specjalista w zakresie psychologii

11. Jan Samolej - specjalista w zakresie psychologii

12. Janusz Strycharz - specjalista w zakresie psychologii

13. Marta Wilczek - specjalista w zakresie psychologii

14. Małgorzata Wilińska - specjalista w zakresie psychologii

15. Ewelina Wnuk - specjalista w zakresie psychologii

16. Aleksandra Kępińska - specjalista w zakresie psychologii

 

Do zadań I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Skierniewicach dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

- zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015r., poz. 260) 

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35

Godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Kierownik II OZSS

Pani Maria Janczak - przyjęcia interesantów we wtorki, w godz. 12.00 - 14.00 

Sekretariat  tel./fax.  46 832-52-32

e-mail:  ozss.skierniewice@lodz.so.gov.pl

 

W skład zespołu wchodzą specjaliści:

1. Maria Janczak - specjalista w zakresie pedagogiki

2. Irena Popłońska - specjalista w zakresie psychologii

3. Małgorzata Kosińska - specjalista w zakresie psychologii

4. Bogumiła Reszka - specjalista w zakresie pedagogiki

5. Dariusz Kaszuba - specjalista w zakresie psychiatrii

6. Maria Urbanek-Kulpaka - specjalista w zakresie psychiatrii

7. Alfreda Zagórska - specjalista w zakresie psychologii

8. Monika Krupa - specjalista w zakresie psychologii

 

Do zadań II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia Sądu.

Rejestr zmian dla: Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2016-05-25
Publikacja w dniu:
2016-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja numeru telefonu w II OZSS w Skierniewicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2016-03-02
Publikacja w dniu:
2016-03-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji o składzie i zadaniach OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2016-01-04
Publikacja w dniu:
2016-01-04
Opis zmiany:
zmiana nazwy RODK na Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2016-01-04
Publikacja w dniu:
2016-01-04
Opis zmiany:
zmiana nazwy RODK na Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów