Kurator okręgowy

Biuro Kuratora Okręgowego

siedziba:

90-921 Łódź, Pl. Dąbrowskiego 5, pok. 107

Sekretariat
tel.: 42 67-78-920, fax: 42 212-60-78
e-mail: bko@lodz.so.gov.pl

 

Kurator Okręgowy
Mirosława Gumowska-Bubas
tel. 42 67-78-933 
 
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Dorosłych
Grażyna Rybicka
tel. 42 67-78-934
 
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych
Aneta Stachecka
tel. 42 67-78-934
 

Przyjęcia interesantów w ramach skarg (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie BKO):
wtorek 10:00-15:00
czwartek 10:00-15:00

 

Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów Kolegialnych Sądu.

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sadowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sadu  lub prezesa sądu.

 

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego zgodnie z ustawą o kuratorach sądowych w szczególnosci należy: 

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego. 

Kurator Okręgowy zadania nadzorcze  wykonuje  poprzez przeprowadzanie kontroli  obejmujących:

 • wizytowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 • lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów sądowych

 

Szczegółowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania kuratorów sądowych zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych.

Artykuły

 • Stulecie polskiej kurateli sądowej 1919-2019

  13-02-2019

  Pod hasłem „Polska Kuratela Sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość” w dniach 25-26 lutego 2019 roku odbędzie się III Kongres Kuratorski. Kongres, który honorowym patronatem objął Minister Sprawiedliwości, rozpoczyna uroczyste obchody przypadającego w 2019 roku jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej w Polsce.

  Czytajwięcejo:
 • O mediacji w praktyce kuratora

  26-10-2018

  W Sądzie Okręgowym w Łodzi 24 października 2018 roku odbyły się warsztaty poświęcone mediacji, w których uczestniczyło prawie 80 kuratorów zawodowych sądów okręgu łódzkiego. To kolejne wydarzenie promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów PACTUS w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Mediacji.

  Czytajwięcejo:
 • Warsztaty z mediacji rówieśniczej dla młodzieży i kuratorów

  23-10-2018

  W dniu 18 października 2018 r. w ramach obchodów Tygodnia Mediacji na terenie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Łodzi przy ul Ogrodowej 22 odbyły się warsztaty metodyczne z zakresu mediacji rówieśniczej, które poprowadziła Magdalena Morawska – mediator ze Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.  Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego, objął patronatem Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • 17. Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego

  W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne już  Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego. Obrady odbyły się w sali „S” Sądu Okręgowego w Łodzi. 

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

  Przedstawiciel Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii DoMOStwo w Żychlinie w ramach międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

  Czytajwięcejo:
 • Inauguracja Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  17-10-2017

  Spotkaniem z funkcjonariuszami Służby Więziennej zainaugurowano w łódzkim Sądzie Okręgowym obchody tegorocznego Tygodnia Mediacji. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób z ośmiu jednostek penitencjarnych. 

  Czytajwięcejo:
 • Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego

  W dniu 14 września 2017 roku odbyło się kolejne już  Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego. Obrady odbyły się w pięknej Sali Konferencyjnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. 

  Czytajwięcejo:
 • „Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży

  23-06-2017

  Symulacja mediacji rówieśniczej

  Konferencja dydaktyczna z udziałem młodzieży zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbyła się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To kolejne z cyklu spotkań o charakterze profilaktycznym zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy z łódzką Fundacją INNOPOLIS.

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi

  05-06-2017

  W ramach kontynuacji zaplanowanych na ten rok działań, mających na celu upowszechnianie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 2 czerwca 2017 roku wzięli udział w nadzwyczajnej odprawie kadry Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • O mediacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu

  Spotkaniem z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łowiczu rozpoczęły się tegoroczne działania, które mają na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiazywania sporów. Podobne spotkania odbędą się na terenie innych jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego. To wspólna inicjatywa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja struktury graficznej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d