Zakończone 2012

Artykuły

 • ZP.XXVII-3310-25/12

  • Nazwa:

   Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Sądu Okręgowego w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-25/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-24/12

  • Nazwa:

   Dostawa i montaż regałów przejezdnych do archiwum zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi w budynku przy ul. Wydawniczej 10 (część II)

    

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-24/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-23/12

  • Nazwa:

   Dostawa i montaż regałów przejezdnych do archiwum zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi w budynku przy ul. Wydawniczej 10

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-23/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-22/12

  • Nazwa:

   Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania.

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-22/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-21/12

  • Nazwa:

   Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, na potrzeby Sądu Okręgowego w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-21/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-20/12

  • Nazwa:

   DOSTAWA TYTUŁÓW PRASOWYCH I PERIODYKÓW PRAWNICZYCH W ROKU 2013

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-20/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII.-3310-19/12

  • Nazwa:

   Dostawa aparatów telefonicznych wraz z licencjami oraz urządzeń i licencji niezbędnych do wdrożenia systemu telefonii IP.

    

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII.-3310-19/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII.-3310-18/12

  • Nazwa:

   System sygnalizacji alarmów w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych sieci strukturalnej w budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5 i ul. Narutowicza 64

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII.-3310-18/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII.-3310-17/12

  • Nazwa:

   Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5 z dostawą urządzeń i oprogramowania dla potrzeb czytelni akt i pomieszczenia odsłuchu taśm z protokółów sądowych

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII.-3310-17/12
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII.-3310-16/2012

  • Nazwa:

   Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, licencji, oprogramowania i wsparcia technicznego (supportu).

    

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII.-3310-16/2012
  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Zakończone 2012