Zakończone 2014

Artykuły

 • ZP.XXVII-3310-10/14

  • Nazwa:

   Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego przy ul. Narutowicza 64 w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-10/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-11/14

  • Nazwa:

   Przebudowa i rozbudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej oraz zagospodarowanie dziedzińca na terenie patia B Sądu Okręgowego w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-11/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-12/14

  • Nazwa:

   Wydzielenie pomieszczeń oraz roboty remontowo - konserwatorskie w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-12/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-13/14

  • Nazwa:

   Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-13/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-14/14

  • Nazwa:

   Docieplenie górnego i dolnego pasa fasad aluminiowo - szklanych na III piętrze budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-14/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-15/14

  • Nazwa:

   Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-15/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-16/14

  • Nazwa:

   Zakup sprzętu komputerowego

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-16/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-17/14

  • Nazwa:

   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek i telefaksów

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-17/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-18/14

  • Nazwa:

   Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-18/14
  Czytajwięcejo:
 • ZP.XXVII-3310-19/14

  • Nazwa:

   Dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego – na podstawie umowy ramowej na potrzeby Sądu Okręgowego w Łodzi

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP.XXVII-3310-19/14
  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Zakończone 2014