mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuOferty pracy

Wybierz z menu bocznego oferty, które Cię interesują.


 

 

 

Oferty pracy należy składać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5, piętro I, pokój 131 (wejście przez pokój 132).

 

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest innaczej wskazane
w ogłoszeniu konkursowym):
- podanie (list motywacyjny),
- życiorys (CV),
- kwestionariusz osobowy (pobierz),
- kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły,
- oświadczenie o niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego (pobierz)
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (pobierz)

 

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentudrukuj
Podpisał: Beata Gawłowska
Dokument z dnia: 22.09.2008
Dokument oglądany razy: 244 749
Opublikował: Magdalena Sikora-Ciesielska
Publikacja dnia: 08.02.2011

Ukryj metryczkę tego dokumentudrukuj