Inauguracyjne posiedzenie rady terenowej

2019-05-15

W dniu 10 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się inauguracyjne posiedzenie  Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, która została powołana zarządzeniem Nr 15/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu na czteroletnią kadencję (2019 – 2023).

W posiedzeniu, oprócz osób wyznaczonych do prac w radzie terenowej uczestniczyli zaproszeni goście: dr hab. Renata Szczepanik prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu, dr hab. Grzegorz Wiciński prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, SSO Grzegorz Wasiński  Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Łodzi, Magdalena Witko Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Mirosława Gumowska – Bubas Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Łodzi wraz z zastępcami, Kamila Dudkiewicz Kierownik wydziału ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz kierownicy zespołów kuratorskich i kuratorzy okręgu łódzkiego, piotrkowskiego
i sieradzkiego, w których wykonywane są orzeczenia w sprawach karnych.

W imieniu Wojewody Łódzkiego wystąpił Piotr Cieplucha Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Podczas posiedzenia wręczone zostały akty powołania, a członkowie rady terenowej wybrali prezydium rady oraz przyjęli regulamin i plan działania rady w okresie kadencji.

Rady terenowe działają w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym z dnia 21 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 723) w szczególności przez:

- organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,

- opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,

- koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,

- podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,

- dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,

- przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,

- inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Inauguracyjne posiedzenie rady terenowej