Inauguracja Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi

2017-10-17

Spotkaniem z funkcjonariuszami Służby Więziennej zainaugurowano w łódzkim Sądzie Okręgowym obchody tegorocznego Tygodnia Mediacji. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób z ośmiu jednostek penitencjarnych. 
 
Na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w spotkaniu, które odbyło się 17 października 2017 roku, wzięli udział funkcjonariusze z zakładów karnych i aresztów śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi. Uczestniczył w nim także SSO Grzegorz Wasiński, przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Łodzi.
 
Wystąpienia:

SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji karnej i rówieśniczej SO w Łodzi –„Mediacje w postępowaniu karnym – próba ujęcia normatywno-aksjologicznego”
 
SSR Krzysztof Kurosz, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia – „Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w procesie cywilnym. Uwagi na przykładzie naruszenia wizerunku” 
 
Grażyna Rybicka, zastępca Kuratora Okręgowego dla dorosłych SO w Łodzi – „Mediacja jako metoda ugodowego rozwiązywania sporów” 
 
St. szer. Kinga Olejniczak, mediator i funkcjonariusz działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Garbalinie – „Mediacja w postępowaniu karnym”
 
Podczas spotkania podsumowano także dotychczasowe działania podejmowane wspólnie przez Biuro Kuratora Okręgowego SO w Łodzi, OISW w Łodzi oraz koordynatora ds. mediacji karnej i rówieśniczej SO w Łodzi, mające na celu promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. W 2017 roku odbyły się spotkania poświęcone mediacji z funkcjonariuszami w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi oraz z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Kolejne – z osadzonymi w ZK nr 1 w Łodzi oraz w ZK w Garbalinie – zaplanowano na 20 października 2017 roku. 
 
Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której sędziowie, kuratorzy i funkcjonariusze SW wyjaśnili wiele wątpliwości dotyczących mediacji. 

Pliki do pobrania

Galeria