Edukacja prawna w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi zaprasza uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w zajęciach, podczas których będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny prawa i z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
 
W ramach programu edukacyjnego uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w:
* symulacji rozprawy sądowej, podczas której uczniowie wcielą się w role sędziów, stron postępowania (obrońcy, prokuratora) i świadków;
* inscenizowanej rozprawie z udziałem orzekających w takich sprawach sędziów i pracowników sądu (asystentów sędziego, protokolantów itp.). 
 
Uczniowie będą też mieli możliwość spotkania się (także w szkole) z sędziami orzekającymi w różnych pionach (np. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego czy karnego), a także obejrzenia różnych pomieszczeń sądu (np. sal rozpraw czy tzw. niebieskiego pokoju, czyli pomieszczenia służącego do przeprowadzenia przesłuchania małoletniego świadka).
 

Pliki do pobrania