Edukacja prawna

Sąd Okręgowy w Łodzi w ramach realizacji programu EDUKACJA PRAWNA zaprasza uczniów do udziału w spotkaniach, podczas których będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Podczas spotkań uczniowie otrzymują możliwość:

udziału jako publiczność w symulowanej rozprawie z wybranej kategorii spraw (karnych, cywilnych), którą przygotują orzekający w tego rodzaju sprawach sędziowie. W role uczestników postępowania przed sądem wcielą się sędziowie, ławnicy, pracownicy sądu;
 
udziału w symulowanej rozprawie, według scenariusza przygotowanego wcześniej przez sędziów, podczas której młodzi ludzie wystąpią w rolach sędziego, prokuratora, obrońcy, oskarżonego, świadków. Młodzież będzie miała okazję wspólnie przeanalizować sprawę i zaproponować sposób rozstrzygnięcia;
 
udziału w debacie na temat prawa, której moderatorem będzie sędzia – propozycja przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów;
 
udziału w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych – propozycja przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów;
 
zorganizowania spotkania w szkole w ramach zajęć wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie, w trakcie których sędziowie orzekający w pionie cywilnym, karnym bądź rodzinnym zapoznają młodzież z zagadnieniami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (np. źródła prawa, organy wymiaru sprawiedliwości, prawa i obowiązki obywatela, przedmiot osądzanych spraw, najważniejsze zasady prowadzenia postępowania sądowego, poszczególne role uczestników rozprawy), odpowiedzą na pytania z zakresu prawa, przybliżą codzienną pracę sądu;
 
udziału w warsztatach z mediacji rówieśniczej, jako formy rozwiązywania konfliktów, prowadzonych we współpracy z mediatorami doświadczonymi 
w pracy z młodzieżą, które mogą odbywać się na terenie sądu bądź w ramach wizyt sędziów w szkołach na lekcjach wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie;
 
odwiedzenia historycznego budynku sądu przy Placu Dąbrowskiego 5 i odrestaurowanej, największej sali rozpraw oraz nowego budynku przy ul. Narutowicza 64, w którym znajduje się m.in. „superbezpieczna” sala rozpraw, pomieszczeń dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów.
 

Przykładowe tematy zajęć edukacyjnych: 

1. ogólne zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce (ustrój sądów powszechnych, źródła prawa, podział prawa, podstawowe definicje prawne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, organy wymiaru sprawiedliwości, funkcje i rola zawodów prawniczych);
 
2. prawo cywilne (formy czynności prawnych, podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym, zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym – prawa konsumenta, zawieranie umów przez internet, udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie, korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich - „piractwo”, odpowiedzialność za czyny niedozwolone);
 
3. prawo rodzinne (relacje między rodzicami a dziećmi - prawa i obowiązki dziecka, podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny, odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, funkcjonowaniem dziecka w rodzinie patologicznej, demoralizacja, dziecko jako małoletni rodzic, podstawowe zasady prawa spadkowego – dziedziczenie, testament);
 
4. prawo karne (podstawowe zasady odpowiedzialności karnej – m.in. wiek jako kryterium, wykroczenie a przestępstwo, wpływ odurzenia – alkoholem lub narkotykami – na odpowiedzialność karną, zagrożenia wynikające z przynależności do grup nieformalnych np. kibice drużyn piłkarskich, reakcja na cudze przestępstwa – np. pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw jako źródło odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – obowiązek szkolny, przemoc, alkohol, czyn karalny, narkotyki, internet, dziecko jako świadek).
  
Częścią programu edukacyjnego przygotowywanego w Sądzie Okręgowym w Łodzi jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji. Problematyka ta będzie każdorazowo poruszana przez sędziów koordynatorów do spraw mediacji w trakcie udziału młodzieży w zajęciach edukacyjnych na terenie Sądu Okręgowego. 

UWAGA. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie czynności zaplanowanych podczas rozprawy (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie – za zgodą opiekunów oraz sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych w tychże sprawach. Informacja ta nie dotyczy rozpraw symulowanych. 

Kontakt

Placówki chcące wziąć udział w proponowanych działaniach prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi pod adresem mailowym edukacja.prawna@lodz.so.gov.pl lub nr tel. 42 67 78 995, 501 646 888. W mailu należy wskazać konkretną tematykę, którą placówka jest zainteresowana. 

Artykuły