Drugi Salon Mediatora

Sędziowie wydziałów cywilnych, rodzinnego i gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi spotkali się z mediatorami podczas drugiego Salonu Mediatora, który odbył się 7 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym. 
 
Gości powitał SSO Paweł Filipiak - koordynator ds. mediacji w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Stowarzyszenia Mediatorów „Pactus”, Stowarzyszenia Mediatorów Porozumienie, Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Każdy z mediatorów miał możliwość przedstawienia siebie i ośrodka, jaki reprezentuje. 
 
Mediatorzy zwracali uwagę na trudności, jakie napotykają w swojej praktyce. Proponowali zmiany, które mogłyby ułatwić współpracę  z sądami, a także umożliwić skuteczne prowadzenie mediacji (np. organizowanie spotkań informacyjnych, w których uczestniczyliby przedstawiciele sądu, stron i mediatorzy). Sędziowie przekazali oczekiwania, jakie mają wobec mediatorów i zawieranych przez nich ugód mediacyjnych. 
 
Z inicjatywą reaktywowania idei Salonu Mediatora - jako cyklicznych spotkań sędziów okręgu łódzkiego oraz mediatorów stałych, wpisanych na listę SO w Łodzi - wystąpili adwokaci łódzkiej Izby, którzy są mediatorami. W październiku 2016 roku prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak i dziekan łódzkiej Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji Salonu Mediatora. Według założeń sygnatariuszy listu, spotkania stanowić mają platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy na temat praktycznych rozwiązań dla usprawnienia postępowań mediacyjnych w sądach okręgu łódzkiego. 

Pliki do pobrania

Galeria