Dostosowanie budynków

W budynku A znajdują się:


- Biuro Obsługi Interesantów i czytelnia akt - poziom parteru, po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok portierni;

- sale rozpraw nr 01, 03, 046 – nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych, sale na poziomie piwnic, brak windy;

- sale rozpraw nr 3, 11, 19, 26, 27, 28, 32, 38 - poziom parteru, po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok portierni;

- sale rozpraw nr 102, 111, 128, 129, 130, 136, 138, 141, 143 - poziom I piętra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok portierni lub z windy usytuowanej obok księgarni „Kodeks” na poziomie parteru (winda ta posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących);

- sale rozpraw nr 214, 245, 252, 254 - poziom II piętra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok portierni lub z windy usytuowanej obok księgarni „Kodeks” na poziomie parteru (winda ta posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących);

- sale rozpraw nr 324 – poziom III piętra po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok portierni lub z windy usytuowanej obok księgarni „Kodeks” na poziomie parteru (winda ta posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących);

Pracownik ochrony udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

W budynku B znajdują się:


- Biuro Obsługi Interesantów i czytelnia akt – dojazd windami nr 3 i 4  na poziom „-1”, windy znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego i posiadają zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących;

- sale rozpraw nr 14, 15, 16, 17 - dojazd windami nr 3 i 4, należy wybrać przycisk „8”, windy znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego i posiadają zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących;

- sala rozpraw nr 18 - dojazd windami nr 1 i 2, należy wybrać przycisk „-1”, windy znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego, obok szatni, posiadają zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących;

- sale rozpraw nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 – dojazd windami nr 1 i 2, należy wybrać przycisk „-1” - windy znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego, obok szatni, posiadają zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących.

- sala rozpraw „S” - dojazd windami nr 3 i 4 na poziom „-1”, windy znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego, posiadają zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących, wejście na salę znajduje obok BOI;


Pracownik ochrony udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.