Dobre wyniki Sądu Okręgowego w pierwszym półroczu 2017 roku

2017-07-24

Sąd Okręgowy w Łodzi podsumował wyniki pracy w pierwszym półroczu 2017 roku. Udało się zakończyć więcej spraw niż wpłynęło, zaległości z poprzednich lat zmalały, a w wielu kategoriach spraw krócej czeka się na rozpoznanie sprawy czy wyznaczenie pierwszego terminu. Wynik taki osiągnięto pomimo aż kilkunastu wakatów na stanowiskach sędziowskich. 
 
W pierwszym półroczu 2017 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynęło 18 000 spraw, a zakończono - 18 600. Oznacza to, że znacząco więcej spraw zakończono, niż ich wpłynęło (prawie 3,5 %), a zaległości z lat poprzednich spadły. 
 
Pozytywne tendencje daje się zauważyć w większości kategorii spraw, które toczą się przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Jednak szczególnie cieszą dobre wyniki w sprawach ubezpieczeniowych, które są niezwykle wrażliwe społecznie. Dotyczą one zagadnień bardzo ważnych dla społeczeństwa, takich jak prawo do zasiłków, rent i emerytur, a także wysokości tych świadczeń. Przez sześć miesięcy 2017 roku zakończono 1887 spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, a wpłynęło 1286 spraw. Jednocześnie skrócił się przeciętny czas trwania postępowania w tych sprawach i znacząco spadł czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy. 
 
Warto odnotować dobry wynik wydziału gospodarczego odwoławczego. Jeszcze w ubiegłym roku na rozpoznanie apelacji w sprawie gospodarczej w Łodzi trzeba było czekać prawie 6 miesięcy. Czas ten skrócił się do niespełna 4 miesięcy. W pierwszym półroczu 2017 roku załatwiono 882 spraw apelacyjnych przy wpływie na poziomie 758 spraw. 
 
Także w pierwszej instancji gospodarczej udało się zakończyć więcej poważnych spraw procesowych, niż ich wpłynęło (551 załatwiono przy wpływie 515 spraw). Ten dobry wynik został osiągnięty pomimo istotnych wakatów na stanowiskach sędziowskich. Na 12 etatów sędziowskich przypisanych do pierwszej instancji gospodarczej aż 5 było nieobsadzonych.
 
Trzeba podkreślić, że dobre wyniki orzecznicze Sąd Okręgowy w Łodzi osiągnął w bardzo trudnych warunkach kadrowych, które dotyczyły nie tylko pionu gospodarczego. Od maja 2016 roku nie obwieszczono o żadnym zwolnionym stanowisku sędziowskim w okręgu łódzkim. W konsekwencji na 132 etaty sędziowskie przypisane do Sądu Okręgowego w Łodzi, aż 16 jest wakujących. Zważywszy na to, że dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi jest delegowanych do wykonywania obowiązków administracyjnych do Ministerstwa Sprawiedliwości, nie orzeka aż 18 sędziów okręgowych (14 % obsady). Sąd korzysta wprawdzie z pomocy orzeczniczej sędziów delegowanych z sądów rejonowych, ale ich czasowe wsparcie nie zastąpi pracy sędziego okręgowego na pełny etat.
 
SSO Krzysztof Kacprzak
Prezes Sądu OKręgowego w Łodzi 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Dobre wyniki Sądu Okręgowego w pierwszym półroczu 2017 roku