Dla osób niedosłyszących


Informacja dla osób niesłyszących

W Biurze Obsługi Interesanta w budynku B (ul. Narutowicza 64) na stanowisku nr 2 dostępny jest dla interesantów wirtualny tłumacz języka migowego.