Certyfikat „Partner Przyjazny Edukacji” dla prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

 
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak został wyróżniony certyfikatem „Partner Przyjazny Edukacji”, przyznanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyróżnienie wręczano podczas XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017, połączonego z obchodami XX-lecia ŁCDNiKP. 
 
Uroczystość, która odbyła się 8 czerwca 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi, zgromadziła wybitnych pedagogów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, utalentowanych uczniów, dyrektorów i prezesów firm przemysłowych i usługowych, pracowników naukowych uczelni, dziennikarzy zajmujących się problematyką edukacji. 
 
Podczas uroczystości przyznano certyfikaty w 17 kategoriach oraz statuetki „Skrzydła wyobraźni”. Wręczono je szkołom, dyrektorom, nauczycielom, uczniom i studentom, przedstawicielom świata nauki i życia społecznego, ambasadorom innowacyjnych idei i praktyk edukacyjnych oraz nowej myśli pedagogicznej, a także instytucjom rynku pracy i pracodawcom. 
 
Certyfikat w kategorii „Partner Przyjazny Edukacji” otrzymał Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, który zainicjował współpracę między SO w Łodzi i ŁCDNiKP. Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, została wyróżniona certyfikatem w kategorii „Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”. 
 
W listopadzie 2016 roku SO w Łodzi i ŁCDNiKP podpisały porozumienie, którego celem jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów.  Zaplanowane wspólne działania obejmują m.in. organizację zajęć dla uczniów w Sądzie Okręgowym w Łodzi (w tym debat uczniowskich dla klas licealnych, obserwacji przebiegu procesów sądowych, udziału w rozprawach symulowanych, których scenariusz może być dostosowany do potrzeb szkoły); cykliczne spotkania sędziów, kuratorów, mediatorów z młodzieżą w sądzie; spotkania z uczniami w szkole poświęcone tematyce zasugerowanej przez nauczycieli; warsztaty z mediacji rówieśniczej z udziałem sędziów i mediatorów doświadczonych w pracy z młodzieżą; utworzenie zespołu komunikacji tj. organu konsultacyjnego przy tworzeniu materiałów dla szkół, złożonego z sędziów i metodyków z ŁCDNiKP.
            
Fot. Anna Gnatkowska

Pliki do pobrania

Galeria