Aktualności

Artykuły

 • Zmiana na stanowisku rzecznika prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi

  08-01-2018

  W związku z delegowaniem do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi SSO Paweł Urbaniak zrzekł się funkcji rzecznika prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Obowiązki z nią związane będzie wykonywał do 31 stycznia 2018 roku.
   
  Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi funkcję rzecznika prasowego ds. karnych – po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kolegium SO w Łodzi – powierzył  SSO Pawłowi Sydorowi, który obejmie ją z dniem 1 lutego 2018 roku. 
 • Powołano koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

  Zarządzeniem nr 33/17 z 1 grudnia 2017 roku Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi z dniem 1 stycznia 2018 roku powołał:

  - Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych – SSO Paulinę Kuźmę;

  - Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych – SSO Monikę Wieczorek.

 • Podsumowanie programu edukacji prawnej w 2017 roku

  Niemal 1200 uczniów i około dwustu nauczycieli wzięło udział w różnych formach zajęć zorganizowanych w ramach programu edukacji prawnej, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Rok 2017 był pierwszym, w którym sądowy program edukacji funkcjonował w nowej formule. 

  Czytajwięcejo:
 • Kuratorzy, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji skuteczniejsi razem

  W dniach 12 – 15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji brali udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji”. 

  Czytajwięcejo:
 • Szkolny konflikt na symulowanej rozprawie dla uczniów

  14-12-2017

  Konflikt pomiędzy dwiema uczennicami był podstawą scenariusza symulowanej rozprawy, która odbyła się 14 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Obserwowało ją ponad stu trzecio- i czwartoklasistów ze Szkół Podstawowych: w Lipinach, nr 7 i nr 199 w Łodzi. 

  Czytajwięcejo:
 • Warsztaty dla nauczycieli w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  13-12-2017

  Niemal 50 nauczycieli wzięło udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i zapobieganiu narkomanii, które odbyły się 13 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

  Czytajwięcejo:
 • Drugi Salon Mediatora

  Sędziowie wydziałów cywilnych, rodzinnego i gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi spotkali się z mediatorami podczas drugiego Salonu Mediatora, który odbył się 7 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym. 

  Czytajwięcejo:
 • Petycja wielokrotna

  Informujemy, że w zakładce "Petycje wielokrotne" została opublikowana petycja w sprawie zapoznania sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z treścią Sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz treścią komentarza do tego  sprostowania, opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Łodzi wydanym w sprawie sygn. akt III Ca 881/17 z dnia 31 października 2017 r.
   
 • Posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

  Podsumowanie realizacji działań Rady Terenowej w roku  2017 oraz plan na rok 2018 to główne tematy posiedzenia Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Symulacja rozprawy dla ponad stu uczniów szkół podstawowych

  Inscenizacja rozprawy karnej, rozmowa z sędziami, spotkanie z policjantem i zwiedzanie sądu – tak przebiegały zajęcia edukacji prawnej, w których uczestniczyło ponad stu uczniów szkół podstawowych z Łodzi i Strykowa.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d