Aktualności

Aktualności dotyczące Sądu Okręgowego w Łodzi.

Artykuły

 • Tydzień Mediacji 2016 w łódzkim Sądzie Okręgowym

  Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. Idea polubownego rozstrzygania sporów będzie popularyzowana podczas warsztatów dla młodzieży, prelekcji dla osadzonych w zakładzie karnym czy dyżurów mediatorów.

  Czytajwięcejo:
 • Nominacje sędziowskie w okręgu łódzkim

  Prezydent RP Andrzej Duda 10 października 2016 roku wręczył akty powołania na stanowisko sędziego 53 osobom. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi powołane zostały: Katarzyna Bielczyk i Agnieszka Szeliga. 
 • Informacja o sprawie VIII Nsm 120/16 dotyczącej opieki nad sześciorgiem dzieci

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na rozprawie w dniu 11 października 2016 roku wysłuchał oboje uczestników postępowania – rodziców dzieci, następnie uwzględnił złożone wnioski dowodowe i zażądał z urzędu dodatkowych informacji.

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie w sprawie VIII Nsm 120/16

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi zmienił swoje postanowienie, dotyczące umieszczenia sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i poddał wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nimi stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Decyzja zapadła 23 września 2016 roku na niejawnym posiedzeniu.

  Czytajwięcejo:
 • Modernizacja windy

  W dniu 12 września 2016 roku rozpoczął się remont jednej z dwóch wind działających w Sądzie Okręgowym przy pl. Dąbrowskiego 5. Osoby niepełnosprawne, aby dostać się do sal rozpraw w tym budynku, powinny skorzystać z wind w drugim gmachu, dostępnym od ul. Narutowicza 64. 

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja naukowa o uzależnieniach

  Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji naukowej zatytułowanej „Konsekwencje prawno–społeczne uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Nowy numer kwartalnika "Na wokandzie"

  System Dozoru Elektronicznego jest głównym tematem najnowszego wydania kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”. Z publikacją w wersji elektronicznej można się zapoznać na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl.

 • Zmiany w Wydziałach Pracy

  Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 czerwca 2016 roku (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, poz. 119) w Sądzie Okręgowym w Łodzi z dniem 1 lipca 2016 roku został utworzony VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi w pierwszej i drugiej instancji. 

  Sprawy rozpoznawane dotychczas w VII Wydziale Pracy z dniem 1 lipca 2016 roku zostały przekazane do nowo utworzonego VIII Wydziału Pracy. 

  Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

 • Rada Terenowa odwiedziła Zakład Karny w Łowiczu

  Posiedzenie Terenowej Rady w Zakładzie Karnym w Łowiczu

  Kolejne wyjazdowe posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

  Czytajwięcejo:
 • Nominacje sędziowskie w okręgu łódzkim

  Nowi sędziowie będą orzekać w sądach rejonowych okręgu łódzkiego. 27 czerwca 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania na stanowiska sędziego: Karinie Rzeźnik w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Katarzynie Sójcie w Sądzie Rejonowym w Pabianicach. 

Rejestr zmian dla: Aktualności