Aktualności

Artykuły

 • Informacja w sprawie wykonywania funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

  Z dniem 20 stycznia 2018 r. funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi na podstawie art. 22 b § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych pełni Pani Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Urszula Jóźwiak–Pryca
  Powiadomił o tym Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 22 stycznia 2018 r. zaznaczając, że wykonywanie tej funkcji następuje do czasu powołania nowego prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 marca 2018 r.  
  Pani Sędzia Urszula Jóźwiak–Pryca pełni funkcję Przewodniczącej XII Wydziału Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Łodzi.     
   
   SSO Paweł Urbaniak 
   Rzecznik prasowy ds. karnych
   Sądu Okręgowego w Łodzi 
 • Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.01.2018

  Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 26 stycznia 2018 roku podjęło kolejne cztery uchwały, w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Odwołanie prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

  Z dniem 17 stycznia 2018 roku Minister Sprawiedliwości odwołał SSO Krzysztofa Kacprzaka ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. 
   
  Ponadto w dniu 17 stycznia 2018 SSO Alicja Pońsko złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem 19 stycznia 2018 roku została odwołana z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.
   
  SSO Paweł Urbaniak
  Rzecznik prasowy ds. karnych
  Sądu Okręgowego w Łodzi 
 • Wyniki orzecznicze Sądu Okręgowego w Łodzi w 2017 roku

  W związku z zastrzeżeniami co do efektywności pracy Sądu Okręgowego w Łodzi, informujemy, że w 2017 roku do sądu wpłynęło 35 650 spraw. W okresie tym zakończono 36 400 spraw. Oznacza to, że o 2 proc. więcej spraw zakończono niż ich wpłynęło (102 proc. opanowania wpływu). Był to trzeci kolejny rok spadku zaległości z lat poprzednich. Stan ten udało się osiągnąć pomimo narastających problemów kadrowych. Od maja 2016 roku nie obwieszczono o żadnym zwolnionym stanowisku sędziowskim w okręgu łódzkim. W konsekwencji na 134 etaty sędziowskie, które są przypisane do Sądu Okręgowego w Łodzi, aż 18 jest wakujących

  Czytajwięcejo:
 • Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

  Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 15 stycznia 2018 roku podjęło cztery uchwały, w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz toczącą się publiczną dyskusją na temat sądownictwa.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana na stanowisku rzecznika prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi

  08-01-2018

  W związku z delegowaniem do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi SSO Paweł Urbaniak zrzekł się funkcji rzecznika prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Obowiązki z nią związane będzie wykonywał do 31 stycznia 2018 roku.
   
  Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi funkcję rzecznika prasowego ds. karnych – po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kolegium SO w Łodzi – powierzył  SSO Pawłowi Sydorowi, który obejmie ją z dniem 1 lutego 2018 roku. 
 • Powołano koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

  Zarządzeniem nr 33/17 z 1 grudnia 2017 roku Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi z dniem 1 stycznia 2018 roku powołał:

  - Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych – SSO Paulinę Kuźmę;

  - Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych – SSO Monikę Wieczorek.

 • Podsumowanie programu edukacji prawnej w 2017 roku

  Niemal 1200 uczniów i około dwustu nauczycieli wzięło udział w różnych formach zajęć zorganizowanych w ramach programu edukacji prawnej, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Rok 2017 był pierwszym, w którym sądowy program edukacji funkcjonował w nowej formule. 

  Czytajwięcejo:
 • Kuratorzy, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji skuteczniejsi razem

  W dniach 12 – 15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji brali udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji”. 

  Czytajwięcejo:
 • Szkolny konflikt na symulowanej rozprawie dla uczniów

  14-12-2017

  Konflikt pomiędzy dwiema uczennicami był podstawą scenariusza symulowanej rozprawy, która odbyła się 14 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Obserwowało ją ponad stu trzecio- i czwartoklasistów ze Szkół Podstawowych: w Lipinach, nr 7 i nr 199 w Łodzi. 

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d