Aktualności

Aktualności dotyczące Sądu Okręgowego w Łodzi.

Artykuły

  • Sędziowie i kuratorzy łódzkich sądów - dzieciom

    Niemal stu podopiecznych łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych odwiedziło 16 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi. Spotkali się z sędzia Anną Marią Wesołowską, wzięli udział w interaktywnych warsztatach literackich, a na koniec otrzymali świąteczne podarunki. To pierwsze takie spotkanie zorganizowane z inicjatywy sędziów i kuratorów zawodowych z łódzkich sądów. 

    Czytajwięcejo:
  • Wyjaśnienie w sprawie Beaty J., która wykonywała funkcję lekarza sądowego w SO w Łodzi

    W związku z licznymi publikacjami medialnymi, dotyczącymi Beaty J. i postawionych jej w postępowaniu karnym zarzutów, informuję, że sprawa niniejsza dotyczy Beaty J., wykonującej od 7 maja 2012 roku do 4 lipca 2016 roku funkcję lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

    Czytajwięcejo:
  • Nominacja sędziowska w okręgu łódzkim

    Prezydent RP Andrzej Duda 7 grudnia 2016 roku wręczył akty powołania na stanowisko sędziego 51 osobom. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi powołana została Izabela Kowalska.
  • Nowy numer kwartalnika „Na wokandzie”

    Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło najnowsze wydanie kwartalnika informacyjnego „Na wokandzie”. Z publikacją w wersji elektronicznej można się zapoznać na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl.

  • Porozumienie w sprawie edukacji prawnej

    Sąd Okręgowy w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będą współtworzyć program edukacji prawnej dla uczniów łódzkich szkół. Porozumienie w tej sprawie podpisano 24 listopada 2016 roku. 

    Czytajwięcejo:
  • Nowoczesne strony internetowe sądów okręgu łódzkiego

    Od listopada Sąd Okręgowy w Łodzi i dziesięć podległych mu sądów rejonowych mają ujednolicone, responsywne strony internetowe, które uwzględniają potrzeby użytkowników urządzeń mobilnych.

    Czytajwięcejo:
  • Kolejne odsłony programu edukacyjnego dla uczniów

    Pierwsza inscenizowana rozprawa w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa

    Ponad 30 klas z 15 szkół zgłosiło chęć udziału w programie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, który od października 2016 roku prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa. Do tej pory w symulowanych rozprawach uczestniczyli uczniowie trzech klas.

    Czytajwięcejo:
  • Modernizacja windy zakończona

    Zakończył się remont jednej z wind działających w budynku Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego 5. Interesanci mają teraz do dyspozycji dwa nowoczesne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych dźwigi. 

    Czytajwięcejo:
  • List intencyjny w sprawie „Salonu Mediatora”

    Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak i dziekan łódzkiej Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański podpisali w dniu 28 października 2016 roku list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji „Salonu Mediatora”. 

    Czytajwięcejo:
  • Kuratorzy przybliżali zasady mediacji

    Kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego przybliżyli osadzonym zasady mediacji w postępowaniu karnym podczas dwóch spotkań, które odbyły w ramach Tygodnia Mediacji. 

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności