Aktualności

Artykuły

 • Kolejne odsłony programu edukacyjnego dla uczniów

  Pierwsza inscenizowana rozprawa w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa

  Ponad 30 klas z 15 szkół zgłosiło chęć udziału w programie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, który od października 2016 roku prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa. Do tej pory w symulowanych rozprawach uczestniczyli uczniowie trzech klas.

  Czytajwięcejo:
 • Modernizacja windy zakończona

  Zakończył się remont jednej z wind działających w budynku Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego 5. Interesanci mają teraz do dyspozycji dwa nowoczesne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych dźwigi. 

  Czytajwięcejo:
 • List intencyjny w sprawie „Salonu Mediatora”

  Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak i dziekan łódzkiej Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański podpisali w dniu 28 października 2016 roku list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji „Salonu Mediatora”. 

  Czytajwięcejo:
 • Kuratorzy przybliżali zasady mediacji

  Kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego przybliżyli osadzonym zasady mediacji w postępowaniu karnym podczas dwóch spotkań, które odbyły w ramach Tygodnia Mediacji. 

  Czytajwięcejo:
 • Ankieta oceny obsługi interesantów

  Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceny poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą poznać Państwa oczekiwania, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

  ANKIETA

 • Z młodzieżą o mediacji - warsztaty w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  Ponad 90 uczniów wzięło udział w spotkaniu pod hasłem „Jestem cool w konflikcie”, który zorganizowano w łódzkim Sądzie Okręgowym z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Sędziowie i mediatorzy przekonywali, że mediacja może być sposobem rozwiązywania nie tylko konfliktów rówieśniczych, ale także sporów sądowych, z którymi mogą się spotkać w dorosłym życiu. 

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Mediacji 2016 w łódzkim Sądzie Okręgowym

  Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. Idea polubownego rozstrzygania sporów będzie popularyzowana podczas warsztatów dla młodzieży, prelekcji dla osadzonych w zakładzie karnym czy dyżurów mediatorów.

  Czytajwięcejo:
 • Nominacje sędziowskie w okręgu łódzkim

  Prezydent RP Andrzej Duda 10 października 2016 roku wręczył akty powołania na stanowisko sędziego 53 osobom. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi powołane zostały: Katarzyna Bielczyk i Agnieszka Szeliga. 
 • Informacja o sprawie VIII Nsm 120/16 dotyczącej opieki nad sześciorgiem dzieci

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na rozprawie w dniu 11 października 2016 roku wysłuchał oboje uczestników postępowania – rodziców dzieci, następnie uwzględnił złożone wnioski dowodowe i zażądał z urzędu dodatkowych informacji.

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie w sprawie VIII Nsm 120/16

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi zmienił swoje postanowienie, dotyczące umieszczenia sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i poddał wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nimi stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Decyzja zapadła 23 września 2016 roku na niejawnym posiedzeniu.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d