Aktualności

 • Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom

  Informujemy, że w zakładce "Petycje wielokrotne" została opublikowana petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych, dotyczących tematyki kredytów "walutowych".

  WIĘCEJ 

 • Edukacja prawna w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście

  Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi zaprasza uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w zajęciach, podczas których będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny prawa i z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo: Edukacja prawna w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście
 • Konkurs na stanowiska specjalistów w zakresie psychologii w II OZSS

  Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowiska specjalistów w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach.

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • E-płatności – nowy system elektronicznych opłat sądowych

  Z dniem 1 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wprowadził sprzedaż znaków opłaty sądowej w formie papierowej oraz w formie e-znaków, które będzie można zakupić w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach urzędowania sądu. 
   
 • Powołano koordynatorów ds. mediacji

  Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dniem 1 stycznia 2017 roku SSO Paweł Filipiak został powołany na stanowisko koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych, a SSO Paweł Sydor - na stanowisko koordynatora ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej.

  Czytajwięcejo: Powołano koordynatorów ds. mediacji
Ostatnio dodane artykuły