Aktualności

 • 22 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi będzie nieczynny

  Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi nr 10/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku dzień 22 grudnia 2017 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku. W związku z powyższym w tym dniu Sąd Okręgowy w Łodzi będzie nieczynny.

 • 2 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi będzie nieczynny

  Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi nr 26/2017 z dnia  8 listopada 2017 roku dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę  6 stycznia 2018  roku. W związku z powyższym w tym dniu Sąd Okręgowy w Łodzi oraz I i II opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów będzie nieczynny.

 • Warsztaty dla nauczycieli w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  2017-12-13

  Niemal 50 nauczycieli wzięło udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i zapobieganiu narkomanii, które odbyły się 13 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

  Czytajwięcejo: Warsztaty dla nauczycieli w Sądzie Okręgowym w Łodzi
 • Drugi Salon Mediatora

  Sędziowie wydziałów cywilnych, rodzinnego i gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi spotkali się z mediatorami podczas drugiego Salonu Mediatora, który odbył się 7 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym. 

  Czytajwięcejo: Drugi Salon Mediatora
 • Petycja wielokrotna

  Informujemy, że w zakładce "Petycje wielokrotne" została opublikowana petycja w sprawie zapoznania sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z treścią Sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz treścią komentarza do tego  sprostowania, opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Łodzi wydanym w sprawie sygn. akt III Ca 881/17 z dnia 31 października 2017 r.
   
Ostatnio dodane artykuły